Студентско триенале на графичният дизайн е мултимедийна платформа, отворена виртуална среда за изява на млади автори, която постоянно се обновява и допълва в крак с най-новите и актуални проблеми и събития във визуалните изкуства. Има за цел да представи най-интересните постижения на млади дизайнери, работещи в сферата на плаката и тотал дизайна. Конкурсът е насочен към студенти по изкуства и дизайн, включително дисциплини като изящни изкуства, графичен дизайн, комуникационен дизайн, визуална комуникация, медиен дизайн и други свързани с тях специалности. В Студентско триенале на графичният дизайн ще бъдат представени произведения на индивидуални автори и групови проекти.

Проектът е своеобразен феномен на сцената на българската култура. До сега в България не е реализирано Виртуално триенале в сферата на изкуствата, а нуждата от него е наложителна, поради бързите темпове на развитие на информационните технологии и необходимостта от по-голяма мобилност и популярност на такъв род изяви. Ще подпомага проследяването и анализиране на тенденциите в изкуствата без противопоставяне и тяхното мултиплициране, достъпът до тях да бъде много по-лесен.

Проектът ще подпомогне за развитието на методите на преподаване във Висшите учебни заведения. Огромна е нуждата от интегриране и систематизиране на съвременни практики на преподаване. Най-неотложна е нуждата от обновяване и модернизиране на средствата за комуникация.

РАЗДЕЛ НОВИНИ

exhibition

exhibition

Студентите от Факултета по изобразително изкуство на ВТУ подредиха своята традиционна годишна изложба. Двама студенти спечелиха най-големите награди, които се раздават при откриването на експозицията. Третокурсникът в специалност “Графичен дизайн...

Read more

workshop

workshop

  Workshop с лектор Jonas Liugaila - преподавател по графичен дизайн във Вилнюският университет, Литва. The theme of workshop is “Investigation of graphic design”. This workshop is constructed to show and...

Read more

project

project

АНОТАЦИЯ НА ПРОЕКТА Живеем в демократична епоха. Можем да изберем нашите приятели , кариера  и начин на живот свободно.За съжаление не можем да избираме от къде да купуваме електричество или газ. Всяка година сбезпокойство очакваме новия отоплителен сезон да...

Read more

plener

plener

ФОТОПЛЕНЕР “ПЪТУВАНЕ КЪМ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” На 4.10.2013г. бе открита изложба фотография от пленер "Пътуване към Велико Търново", в която участваха и студенти от 4 курс, ГДВК в Технически университет - София.  Присъщо...

Read more

eco

eco

Международен проект “NUCLEAR PIT. Energy (in)dependence. My stance” проведе кръгла маса с представители на Грийнпийс България. Основни проблеми, които се дискутираха:- Ядрена зависимост.- Опасност от екологична катастрофа.- Алтернативни източници на...

Read more
TOP